Huishoudelijk Reglement

 1. Het is niet toegestaan de vastgestelde scheidingslijnen van de standplaatsenzonder toestemming van de camping exploitant te wijzigen.
 2. De gehuurde standplaats mag alleen door de huurder, zijn gezins- of groepsledengebruikt worden. De huurder verplicht zich de standplaats en de omgeving van de standplaats netjes te onderhouden
 3. Het is verboden bestaande beplanting en het groen aan te tasten.
 4. De gehuurde standplaats mag alleen door de huurder met laag groeiende beplanting verfraaid worden. Pergola’s, hekken, hagen etc. Mogen alleen geplaats worden na toestemming van de exploitant.
 5. Het is verboden zonder toestemming van de exploitant te graven of anderszins de standplaats of het terrein aan te tasten.
 6. Honden, Katten alleen aangelijnd. HONDEPOEP? Ruim het op!!!
 7. Voor beschadiging aan het terrein of camping-eigendommen door de huurder, een gezinslid of enig ander tot de huurder behorend persoon, wordt de huurder aansprakelijk gesteld. Tevens wordt de huurder aansprakelijk gesteld voor het niet gehoorzamen van de exploitant
 8. Alleen na toestemming van de exploitant is het plaatsen van 1 aluminium/hout schuurtje met een oppervlakte van 3m bij 2m toegestaan. Bij bestaande schuurtjes groter dan deze afmeting of meer dan 1 schuurtje geplaatst, is het risico van afbraak voor de huurder
 9. Het is verboden zich zonder toestemming op andermans standplaats te begeven.
 10. Ten allen tijden dient de standplaats toegankelijk te zijn voor de camping exploitant.
 11. Bij gebruik van radio, tv, gereedschappen en dergelijke, mogen andere huurders hiervan geen hinder ondervinden. Van 22:30 uur tot 08:30 uur dient men de stilte en andermans nachtrust in acht te nemen.
 12. Het kampeerseizoen loopt van 1 April tot 1 Oktober. Overnachten buiten deze periode is toegestaan tegen extra betaling.( zie contract )
 13. Jaarlijks wordt omstreeks eind November het staangeld voor de vaste huurders doorberekend.
 14. Auto’s dienen op een van de parkeerplaatsen geparkeerd te worden of op de grote parkeerplaats niet op andermans plek of op de lege veldjes.. Bezoekers dienen buiten de poort te parkeren. Het is verboden boten, aanhangwagens, of enig ander vervoersmiddel op het (parkeer)terrein te stallen. (of toestemming van de camping exploitant) tevens is het niet toegestaan met de auto op visite te gaan ergens anders op het terrein. Dit doet men op de fiets of te voet.
 15. De maximum snelheid op het terrein is 5 km/u. Het is niet toegestaan op het terrein uw auto te wassen.
 16. Huisvuil dient de huurder in daarvoor bestemde containers te deponeren. Het is verboden vuilnis anders dan afkomstig van de camping aan te brengen. Grofvuil kan u kwijt de milieustraat Steenbergen of in u eigen gemeente. Beplantingsafval, gras, haagknipsels, papier of glas kunt u kwijt in de daarvoor bestemde container.
 17. De huurder zijn gezinsleden of enig ander tot de huurder behorend persoon is het verboden andere campinggebruikers te hinderen, te schofferen of anderszins tot last te zijn. Bij geschillen tussen de kampeerders dient met men met de exploitant overlegd te worden. Diens uitspraak is bindend.
 18. Het is verboden zich te begeven op omliggende particuliere terreinen en landerijen. Sloten inbegrepen.
 19. U mag maximaal 2 gasflessen bij de caravan/chalet hebben. Tevens is het niet toegestaan de gasflessen af te vullen met LPG.
 20. Indien er iemand blijft overnachten dient dit van te voren gemeld te worden. Per nacht per persoon zal er € 2.50 overnachtings toeslag/toeristen belasting in rekening gebracht worden.
 21. Wangedrag, wanbetaling of het niet nakomen van de kampregels door de huurder, een gezinslid of enig ander tot hem behorend persoon is voor de exploitant aanleiding de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen en de standplaats te ontruimen, zonder inachtneming van enig opzegtermijn.
 22. Mochten er ideeën zijn of wilt u gewoon iets kwijt? Kom gerust even langs voor een kopje koffie in de Praeter want alles is bespreekbaar.

Deel en like gerust onze pagina ! :)